Home Sitemap Contact

Nieuws Nieuws

17-03-2015
Agenda 2015

In maart 2015 gaat de VSNL haar 8e bestuursjaar in. In de afgelopen 7 jaar heeft de sociėteit zich ontwikkeld tot een bekende club in de regio.

Lees meer

VSNL Nieuwe leden

Op voordracht van het bestuur kunnen natuurlijke personen die werkzaam zijn in de vastgoedbranche lid worden van de vereniging. Aan het lidmaatschap zijn spelregels verbonden welke zijn vastgelegd in de oprichtingsakte.

Het worden geacht bestuurders / beleidsmakers te zijn van, op haar vakgebied, toonaangevende regionale ondernemingen. Een nieuw lid dient complementair te zijn in relatie tot het bestaande ledenbestand. Hiermee wordt getracht te voorkomen dat bepaalde beroepsgroepen te dominant zijn vertegenwoordigd.