Home Sitemap Contact

Nieuws Nieuws

17-03-2015
Agenda 2015

In maart 2015 gaat de VSNL haar 8e bestuursjaar in. In de afgelopen 7 jaar heeft de sociėteit zich ontwikkeld tot een bekende club in de regio.

Lees meer

VSNL Reden van oprichting

De vastgoedsector heeft een brede achtergrond en kent vele facetten. De sector heeft veel raakvlakken met andere sectoren. Mede door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen praktijk, theorie, beleidsmakers en wetenschap heeft de sector haar niveau bereikt van de dag van vandaag.

De Vastgoed Sociëteit Noord Limburg bestaat inmiddels uit een groep van ca. 44 leden welke een representatieve afspiegeling vormt van de sector in z’n geheel. Een zevental disciplines zijn vertegenwoordigd te weten; woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers / gebruikers, financiers, makelaars, adviseurs en architecten.

Via de Vastgoed Sociëteit Noord Limburg worden tal van onderwerpen met elkaar besproken door middel van formele bijeenkomsten en informele activiteiten.